Choď na obsah Choď na menu

Verejné vyhlášky

3. 7. 2018

Okresný úrad Nitra Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Oznámenie

/file/359/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja.pdf

/file/358/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja---zaslanie-oznamenia.pdf

Zverejnené: 12. júna 2020

 


 

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Levice  - verejná vyhláška

/file/357/regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability--ruses--okresu-levice---oznamenie.pdf

Zverejnené: 13. mája 2020

 


 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška 

"Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce"

/file/334/uzemne-rozhodnutie---verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 09. januára 2020

 

 


Verejná vyhláška  - oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

"Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce"

/file/324/verejna-vyhlaska---oznamenie.pdf

Zverejnené: 20. novembra 2019

 

 


Verejná vyhláška

- Výzva/oznámenie o vstupe

/file/312/217_2019-verejna-vyhlaska---vyzva_oznamenie-o-vstupe.pdf

Zverejnené: 05. 09. 2019

 

 


Verejná vyhláška 

- Rozhodnutie - nariadenie odstránenia stavby"Rodinný dom"

http://Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Zverejnené: 12. 07. 2019

 

 


Verejná vyhláška 

- Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

/file/295/147_2019-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-konania-o-odstra.pdf

Zverejnené: 12. 06. 2019

 

 


Zvolávateľ: Urbár p.s. Horné Jabloňovce

Pozvánka na Valné zhromaždenie  pre členov pozemkového spoločenstva

/file/254/pozvanka-na-valne-zhromazdenie.pdf

Zverejnené: 05. 10. 2018

 

 


Zvolávateľ: Lesy SR

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
/file/249/verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 19.09. 2018

 

 


 

Zvolávateľ: Lesy SR

Oznámenie o zrušení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

/file/243/oznamenie-o-zruseni-zhromazdenia-vlastnikov-polovnych-pozemkov.pdf

Zverejnené: 13. 09. 2018

 

 


Zvolávateľ: Lesy SR

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

/file/239/pozvanka-1.-cast.jpg

/file/240/pozvanka-2.-cast.jpg

 

Zverejnené: 05.09.2018