Choď na obsah Choď na menu
 


Verejné vyhlášky


Verejná  vyhláška- O z n á m e n  i e 

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

/file/448/obec-jablonovce---dobudovanie-miestnych-komunikacii.pdf

Zverejnené: 22. marca 2021

 


Verejná vyhláška- O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu.

/file/444/70_2021-verejna-vyhlaska-kolaudacia-zs-distribucna--a.s.--vinare---ts--nnk--le-jablonovce.pdf

Zverejnené: 25. februára 2021

 


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice

/file/443/492_2020-regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-levice---rozhodnutie---verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 04. januára 2021

 


Okresný úrad Nitra Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Oznámenie

/file/359/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja.pdf

/file/358/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja---zaslanie-oznamenia.pdf

Zverejnené: 12. júna 2020

 


 

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Levice  - verejná vyhláška

/file/357/regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability--ruses--okresu-levice---oznamenie.pdf

Zverejnené: 13. mája 2020

 


 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška 

"Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce"

/file/334/uzemne-rozhodnutie---verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 09. januára 2020

 

 


Verejná vyhláška  - oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

"Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce"

/file/324/verejna-vyhlaska---oznamenie.pdf

Zverejnené: 20. novembra 2019

 

 


Verejná vyhláška

- Výzva/oznámenie o vstupe

/file/312/217_2019-verejna-vyhlaska---vyzva_oznamenie-o-vstupe.pdf

Zverejnené: 05. 09. 2019

 

 


Verejná vyhláška 

- Rozhodnutie - nariadenie odstránenia stavby"Rodinný dom"

http://Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Zverejnené: 12. 07. 2019

 

 


Verejná vyhláška 

- Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

/file/295/147_2019-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-konania-o-odstra.pdf

Zverejnené: 12. 06. 2019

 

 


Zvolávateľ: Urbár p.s. Horné Jabloňovce

Pozvánka na Valné zhromaždenie  pre členov pozemkového spoločenstva

/file/254/pozvanka-na-valne-zhromazdenie.pdf

Zverejnené: 05. 10. 2018

 

 


Zvolávateľ: Lesy SR

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
/file/249/verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 19.09. 2018

 

 


 

Zvolávateľ: Lesy SR

Oznámenie o zrušení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

/file/243/oznamenie-o-zruseni-zhromazdenia-vlastnikov-polovnych-pozemkov.pdf

Zverejnené: 13. 09. 2018

 

 


Zvolávateľ: Lesy SR

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

/file/239/pozvanka-1.-cast.jpg

/file/240/pozvanka-2.-cast.jpg

 

Zverejnené: 05.09.2018

 
 Archív

Kalendár
<< jún / 2022 >>


Štatistiky

Online: 2
Celkom: 183813
Mesiac: 2162
Deň: 67