Choď na obsah Choď na menu
 


Informačná kancelária pre obete trestných činovVytlačiť
 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať o existencii a dostupnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len informačná kancelária"). Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch / klientských centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci MV SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

V Nitrianskom kraji informačná kancelárie sídli na ulici Štefánikova 69, 949 01  Nitra. Jej zamestnancov je možné kontaktovať telefonicky na čísle 037/65 49 324, e-mailom na všeobecnej adresepomocobetiam@minv.sk, poštou alebo osobne na vyššie uvedenej adrese v čase otváracích hodín klientského centra. Klientom sú tiež k dispozícii bezplatné konzultácie prostredníctvom on-line chatovej poradne dostupnej sa stránkehttps://prevenciakriminality.sk/v pravom spodnom rohu. Všetky informácie a kontakty sú dostupné na web stránkehttps://prevenciakriminality.sk/. Doplnkové informácie môžete nájsť na Facebooku Prevencia kriminality.

Informačné kancelárie vznikli v rámci Národného projektu s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete", ktorý je realizovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa s finančnou podporou z Európskeho sociálneho fondu.

/file/453/obete_trestnych_cinov_-_mapa-1-.png

/file/454/obete_trestnych_cinov_-_mapa_ikony-1-.png

KANCELÁRIA MINITRA VNÚTRA SR - odbor prevencie kriminality

Seniori buďte opatrní!

Podvodníci zneužívajúci pandémiu ochorenia COVID 19 neustále útočia

/file/452/letak_a5_pz_seniori-budte-opatrni_web--4---1-.pdf

10. plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Oznamujeme Vám, že sa v našej obci uskutoční desiate kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 28. marca 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 
Prerušenie distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje svojím zákazníkom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bude bez dodávky elektrickej energie:
* celá obec v dňoch 1. apríla 2021 v čase od 08,00 do 12,30 hod. a 9. apríla 2021 v čase od 11,00 do 15,00 hod. (Netýka sa lokalít Horná Vinská a Vináre),
* lokality Horná Vinská a Vináre v dňoch 1. apríla 2021 v čase od 12.00 do 16.00 hod. a 9. apríla 2021 v čase od 08.00 do 12.00 hod.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujú.
Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.

Verejná  vyhláška- O z n á m e n  i e 

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

/file/448/obec-jablonovce---dobudovanie-miestnych-komunikacii.pdf

Zverejnené: 22. marca 2021


Výsledky 9. plošného testovania

 • 150 otestovaných,
 • 0 pozitívnych.
Ďakujeme odbernému tímu za vykonanú prácu a občanom za ústretovosť pri testovaní. Udržme si to dodržiavaním prijatých opatrení. Zostávajte v zdraví
 

9. plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Oznamujeme Vám,
že sa v našej obci uskutoční deviate kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 21. marca 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.

Výsledky 8. plošného testovania

 • 142 otestovaných,
 • 0 pozitívnych.
Ďakujeme odbernému tímu za vykonanú prácu a občanom za ústretovosť pri testovaní. Udržme si to dodržiavaním prijatých opatrení. Zostávajte v zdraví

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

/file/451/obce-usmernenie-lesy-2021.pdf


8. plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Oznamujeme Vám,
že sa v našej obci uskutoční ôsme kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 14. marca 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 11. 03. 2021

Zverejnené: 08. marca 2021

Výsledky siedmeho plošného testovania

 • 146 otestovaných,
 • 0 pozitívnych.
Ďakujeme odbernému tímu za vykonanú prácu a občanom za ústretovosť pri testovaní. Udržme si to dodržiavaním prijatých opatrení. Zostávajte v zdraví
 
Od 8.3.2021 premáva prímestská autobusová doprava opäť v režime letných prázdnin
 
Prímestská autobusová doprava Arriva Nové Zámky oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 8.3.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin.
Aktualizované cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy:
Cestujúci sú povinní od 8. marca používať v autobuse respirátor FFP2.

Siedme plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Levický okres aj naďalej podľa COVID automatu nachádza v bordovej farbe a platnosť potvrdenia o negatívnom teste je sedem dní, preto uskutočníme v našej obci šieste kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 v nedeľu dňa 07. marca 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky šiesteho plošného testovania

 • 133 otestovaných,
 • 0 pozitívnych.
Ďakujeme odbernému tímu za vykonanú prácu a občanom za ústretovosť pri testovaní. Udržme si to dodržiavaním prijatých opatrení. Zostávajte v zdraví

 


Informácia pre verejnosť:

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Obec Jabloňovce podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Nakoľko nie je možné zverejniť dokumentáciu v celom rozsahu na našej úradnej tabuli obce, po telefonickom dohovore na tel. č. 036/ 63 48 121 alebo elektronicky mailom na adresu obecjablonovce@gmail.com je možné dohodnúť si stretnutie na obecnom úrade, na ktorom verejnosť môže do dokumentácie nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom).

Zverejnené: 25. februára 2021


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

/file/445/88_2020-oznamenie-o-urovni-vytriedenia-ko-za-rok-2020.pdf

Zverejnené: 25. februára 2021


Verejná vyhláška- O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu.

/file/444/70_2021-verejna-vyhlaska-kolaudacia-zs-distribucna--a.s.--vinare---ts--nnk--le-jablonovce.pdf

Zverejnené: 25. februára 2021

Šieste plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Levický okres aj naďalej podľa COVID automatu nachádza v bordovej farbe a platnosť potvrdenia o negatívnom teste je sedem dní, preto uskutočníme v našej obci šieste kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 28. februára 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky piateho plošného testovania

 • 131 otestovaných,
 • 0 pozitívnych.
Ďakujeme odbernému tímu za vykonanú prácu a občanom za ústretovosť pri testovaní. Udržme si to dodržiavaním prijatých opatrení. Zostávajte v zdraví
 

Piate plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Keďže sa Levický okres stále podľa COVID automatu nachádza v bordovej farbe a platnosť potvrdenia o negatívnom teste je sedem dní uskutočníme v našej obci piate kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 21. februára 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky štvrtého plošného testovania

 • počet testovaných:144
 • počet pozitívnych: 0
Veľmi pekne ďakujeme celému odbernému tímu.
Ostávajte v zdraví.

Štvrté plošné testovanie na ochorenie COVID 19

V našej obci uskutoční 4. kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto túto nedeľu dňa 14. februára 2021 v kultúrnom dome v časoch:
- od 08,00 h. do 12,00 h.
- od 12,45 h. do 14,00 h.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky tretieho plošného testovania

 • počet testovaných: 152 osôb,
 • počet pozitívnych: 0 osôb.
Veľká vďaka patrí nášmu odbernému tímu, naším zdravotníčkam, administrátorkám a príslušníkovi OSSR za perfektne vykonanú prácu a plynulý priebeh testovania.
 
Dnešný výsledok nás veľmi potešil, udržíme si ho však len dodržiavaním aj naďalej platných protipandemických opatrení.
 

Tretie plošné testovanie na ochorenie COVID 19

V našej obci uskutoční 3. kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 07. februára 2021 v kultúrnom dome v časoch:
 
- od 08,00 h. do 12,00 h. (posledný odber do 11,40 h.)
- od 13,00 h. do 14,00 h. (posledný odber do 13,40 h.)
 
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.

Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR prijme spoľahlivú účtovníčku na TPP 
Náplň práce: komplexné vedenie podvojného účtovníctva, komplexné vedenie mzdovej a
personálnej agendy a administratívne práce.
Miesto výkonu práce: Pukanec.
Podmienky: ovládanie programu POHODA a OLYMP, minimálne 2 ročná prax v podvojnom
účtovníctve, svedomitosť, pracovitosť, vzťah k enviromentu.
Nástup: ihneď.
Mzda: 900 € brutto.
Životopis a motivačný list prosím zaslať na email: zdruzenie.tatiar@gmail.com do 20.2.2021.


Výsledky druhého plošného testovania

 • počet testovaných: 143 osôb,
 • počet pozitívnych: 2 osoby.
Ďakujeme veľmi pekne celému odbernému tímu, zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a príslušníkovi OSSR.
Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali všetky protipandemické opatrenia.

Druhé plošné testovanie na COVID 19

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že nakoľko bol okres Levice po 1. kole plošného testovania na ochorenie COVID-19 vyhodnotený ako jeden z tých horších a máme povinnosť vykonať ďalšie testovanie, v našej obci prebehne 2. kolo plošného testovania túto nedeľu dňa 31. januára 2021 v kultúrnom dome v časoch:
- od 09,00 h. do 12,00 h. (posledný odber do 11,30 h.)
- od 13,00 h. do 18,00 h. (posledný odber do 17,30 h.).

Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 


VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,


ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.  
Rozhodujúcou podmienkou na vydanie je majorita v parcelách a minimálna výmera je 0,5 ha.


Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA  , že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je  zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf. 
Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: https://www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.  

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.
Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)).
Poučenie:
Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.

Dátum zverejnenia (VYVESENIA): 26.1.2021

Dátum ZVESENIA: 

 

 


 
 Archív

Kalendár
<< júl / 2022 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 190091
Mesiac: 2055
Deň: 60